Sistem Pengurusan Sumber Manusia (SPSM)
Cawangan Sumber Manusia, Majlis Sukan Negara Malaysia.
Semakkan Kata Laluan
  • Cawangan ICT akan menyimpan maklumat kakitangan yang menggunakan modul ini untuk rekod.
  • Kakitangan dinasihatkan untuk tidak cuai dalam menetapkan kata laluan supaya masalah ini tidak mengganggu pengurusan kerjaya kakitangan.
  • PERINGATAN! Kakitangan hanya boleh menggunakan modul ini kembali setelah 2 minggu (pada 03/11/2021) daripada tarikh semakkan email dibuat.
Semakkan Email
Email Pengguna Maklumat diperlukan
@nsc.gov.my
  • Sila buat pegesahan penerimaan berikut.
    Saya dengan ini bersetuju dengan syarat yang ditetapkan.